بانک رسانه‌ای بهائی: بازتاب یک بینش جهانی

۰۴ مهر ۱۳۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

مرکز جهانی بهائی- با نزدیک شدن به دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در ماه آینده، بانک رسانه‌ای بهائی به شکلی اساسی و عمده به روز شده است.

اين وب‌سایت به مدت تقريباً ١١ سال منبعی از منابع تصویری مورد استفادۀ ناشرين، خبرنگاران، فیلم‌سازان و دانشجويان بوده است.

اين سايت كه حاوی بیش از ١٦٠٠ عكس، نقشه و گرافیک می‌باشد در قالب پنج فصل اصلی تقسیم‌بندی شده است: فعالیت‌های جامعه بهائی، مؤسسات اداری و نهادها، ساختمان‌ها و اماکن، تاريخ و گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها.

اين سايت گوشه‌ای از تنوع جامعه بهائی و وسعت فعالیت‌های آن را در سطح توده مردم و همچنین در سطح ملي و بین‌المللی نشان می‌دهد. این سایت همچنین حاوی تعدادی عکس‌های تاریخی است.

محتوای اين سايت هر از چندی به روز خواهد شد و تصاویر جديد به مجموعه‌های مختلف آن اضافه می‌گردد. این وب‌سایت از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است: media.bahai.org

  1. 3
  2. 2
  3. 1
  • اين عكس از آرامگاه حضرت بهاءالله از جمله تصاویری است كه امروز به بانک رسانه‌ای بهائی…

  • اين سايت تنوع جامعه بهائی و وسعت فعالیت‌های آن را نشان می‌دهد. اين عكس از شیکاگو،…

  •  اين تصویر از آرامگاه حضرت باب یکی از تصاویر جدید از اماكن مقدسه بهائی است که در بانک…

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community